Amsterdam 1969


Amsterdam 1969

Unge mennesker fra hele verden.
En stor, fredelig skare.

Kamera: Exa IIA og EXA 500

Objektiver:
30 mm 3.5 Lydith
50 mm 2.8 og 135 mm 3.5 Primotar

Film: Kodak Plus-X

Antal billeder i serien:12

Overgaden oven Vandet 54 ▪ DK - 1415 Christianshavn ▪ Denmark ▪ +45 33 93 49 38 ▪ mail@j-fr.dk